Myglow

Privacyverklaring

Vestigingsadres:

Eikensteinstraat 15
2241 NX Wassenaar

TEL: 06 12147726

www.myglow.nl
marjon@myglow.nl

Wie verzamelt mijn gegevens?
Het privacy statement is afgegeven door Myglow vallend onder VOF The Bliss Builders, verder te noemen Myglow.

Door het aangaan van een overeenkomst met Myglow wordt aan Myglow toestemming verleend voor verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Myglow uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten doorgaans bestaande uit persoonlijke kleuranalyses en imagoadviezen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Myglow?
Myglow verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van mijn diensten en / of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan mij hebben verstrekt.

De persoonsgegevens die door Myglow verwerkt worden:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht en geboortedatum
 • Persoonlijke uiterlijke gegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt aan ons op welke wijze dan ook

Waarom verzamelt Myglow mijn gegevens?
Myglow verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om professionele diensten te kunnen uitvoeren;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en blogberichten;
 • Het doen van betalingen;
 • Het kunnen doen van aanbiedingen
 • Je te kunnen informeren indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om de diensten bij je kunnen afleveren;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor wat betreft de gegevens via social media om contact met je op te nemen, om de vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden, of om je mening te horen.

Google Analytics
Myglow maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website navigeren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Myglow te kunnen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Myglow heeft hier geen invloed op.

Hoelang bewaart Myglow gegevens?
Myglow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. In elk geval niet langer dan zeven jaar voor administratieve doeleinden en vijf jaar voor overige doeleinden.

Deelt Myglow mijn persoonsgegevens met anderen?
Myglow deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en / of onze diensten en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde beveiligingsniveau en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Myglow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Myglow jouw persoonsgegevens aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om te persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar marjon@myglow.nl onder vermelding van “Persoonsgegevens”.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Myglow neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het gevoel hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marjon@myglow.nl.