Foto: Gardie Design/Unsplash

 

Wat voor jou de ideale kettinglengte is hangt af van de lengte van je gezicht en van je kapsel.

 

Er zijn twee ideale kettinglengtes en zo meet je ze makkelijk op bij jezelf:

 

1. neem een touwtje met voldoende lengte (60 cm is lang genoeg)

 

2. meet je 1e balanspunt zo (zie figuur 1 en 3):

a) houd het begin van het touwtje tegen je je haargrens (bij een middenscheiding) en trek strak tot het puntje van je kin. Houd het touwtje vast bij het nieuwe meetpunt (kin).
b) houd het begin van het touwtje tegen je lok, precies boven het midden van je gezicht en trek strak tot het puntje van je kin. Houd het touwtje vast bij het nieuwe meetpunt.
c) houd het het begin van het touwtje tegen het einde van je pony en trek strak tot het puntje van je kin. Houd het touwtje vast bij het nieuwe meetpunt.

 

Draai het touwtje nu om naar beneden vanaf het puntje van je kin tot waar het andere uiteinde reikt op je borst. Het onderste uiteinde van het touwtje bepaalt je eerste balanspunt (groen kruisje). Teken dit eventueel af met een pennenstreepje op je huid.

 

* Meet in cms hoe lang je ketting inclusief eventuele hanger (!) moet zijn: vanaf je balanspunt en dan achter je nek langs en weer terug naar je balanspunt. Doe dit met een flexibele centimeter of rolmaat. Hoe hoog of laag je uitkomt met je balanspunt is bij iedereen dus anders.

 

3. meet je 2e balanspunt (figuur 2 en 3):

Houd het begin van het touwtje vast en meet vanaf de hoogte waar je gezicht het breedst is (houd het touwtje wel in het midden van je gezicht) en trek strak tot het puntje van je kin. Houd het touwtje vast bij het nieuwe meetpunt bij de kin en draai het touwtje om en trek strak naar beneden. Het uiteinde van het touwtje op je borst bepaalt je 2e ideale kettinglengte: je 2e balanspunt (groen kruisje). Zet eventueel weer een streepje op je huid en meet de totale lengte in cms weer op met een centimeter/rolmaat, zoals beschreven bij punt 2 achter *.

 

Afbeeldingen: Toolbox For Office Bewerking: Marjon Oosterveld/Myglow